موسسه آموزشی سپهر دانش پژوهان کیش پنجشنبه 23 امرداد 1399 ساعت: 12:27
همکاری با سپهر

با سپاس، اطلاعات شما با موفقیت ذخیره گردید. برای شما یک ایمیل ارسال می شود تا اطلاعات ثبت شده را تائید نمائید. سپهر امیدوار است که شایستگی لازم برای همکاری با جنابعالی را داشته باشد.
لطفا کد تائید ایمیل خود را وارد نمائید:

استاد گرانقدر؛

از میان روشهای متعدد تدوین و تدریس، نگاه سپهر به آنان است که مدرس، علمِ خدادای آموختن خود را با قلمی رسا و بیانی شیوا پیوند میزند و جدای از تفاوتهای گچ و تخته دیروز و تبلت و رایانه امروز، دانش پژوه را در فهم آنچه باید بیآموزد یاری می کند و در کنار او ممارست برای ملکه ذهن شدن آموخته هایش را همراهی می نماید. با این شرح کوتاه، خرسندیم که تا دقایقی دیگر راه همکاری جنابعالی و سپهر آغاز خواهد گردید.