موسسه آموزشی سپهر دانش پژوهان کیش پنجشنبه 23 امرداد 1399 ساعت: 13:41
دسته بندی: آموزش
تاریخ درج: 1399/3/16
معرفی دبیران سپهر دانش پژوهان کیش

 
استاد ایرج شیروانی
ادبیات فارسی
 
مهندس حسن هاشمی
شیمی
 
دکتر تقیانی
ریاضیات
 
دکتر کیائی
عربی
 
جناب آقای موسوی
زیست شناسی
 
مهندس امارم
فیزیک
 
استاد شریف نژاد
ریاضیات
 
سرکار خانم باقرپوریان
فیزیک
 
سرکار خانم سادات
فیزیک
 
جناب آقای رفیعی پور
شیمی
 
سرکار خانم رضوانی
آموزش ابتدائی
 
جناب آقای منفرد
ریاضی
 
مهندس مزدائی
ریاضی