• والدین
  • دبیران
  • دانش آموزان
  • آموزشگاه ها
سامانه آموزشگاه علمی آزاد سپهر دانش پژوهان کیش ، دبستان و دبیرستان سپهر کیش پنجشنبه 31 خرداد 1403 بروز رسانی 18:22
کد مطلب: 191 | تاریخ انتشار: 1402/2/26 | آموزش | امتحانات | منبع:کانون قلمچی
برنامه و سوالات امتحانات پایه نهم تمام استانها، خرداد 1402 +پاسخ
امتحانات نهائی نهم 1402 ایران
پاسخ تشریحی امتحان ریاضی پایه نهم استان بوشهر 30 اردیبهشت 1402
پاسخ تشریحی امتحان ریاضی پایه نهم استان خوزستان 30 اردیبهشت 1402
پاسخ تشریحی امتحان ریاضی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان 20 اردیبهشت 1402
پاسخ تشریحی امتحان ریاضی پایه نهم استان هرمزگان 23 اردیبهشت 1402
پاسخ تشریحی امتحان ریاضی پایه نهم استان یزد 2 خرداد 1402
پاسخ تشریحی امتحان ریاضی پایه نهم استان ایلام 2 خرداد 1402
پاسخ تشریحی امتحان ریاضی پایه نهم استان فارس 2 خرداد 1402

برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربایجان شرقی خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان آذربایجان غربی خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اردبیل خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان اصفهان خرداد 1402
دوشنبه 1402/03/01 قرآن + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 فارسی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 عربی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/16 مطالعات اجتماعی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان البرز خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان ایلام خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 پیامهای آسمانی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/02 ریاضی +پاسخ
پنجشنبه 1402/03/04 عربی  + پاسخ
یکشنبه 1402/03/07 مطالعات اجتماعی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/09 املاء
پنجشنبه 1402/03/11 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1402/03/17 علوم تجربی + پاسخ
پنجشنبه 1402/03/18 قرآن
شنبه 1402/03/20 فارسی + پاسخ
یکشنبه 1402/03/21 نگارش
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان بوشهر خرداد 1402
چهارشنبه 1402/02/20 پیام‌های آسمان + پاسخ
شنبه 1402/02/23 مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه 1402/02/25 املاء
چهارشنبه 1402/02/27 نگارش
شنبه 1402/02/30 ریاضی
دوشنبه 1402/03/01 قرآن
چهارشنبه 1402/03/03 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 زبان انگلیسی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 آمادگی دفاعی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 عربی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان چهارمحال و بختیاری خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان جنوبی خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان شمالی خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 املاء
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 ریاضی + پاسخ
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خراسان رضوی خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان خوزستان خرداد 1402
شنبه 1402/02/23 قرآن + پاسخ
یکشنبه 1402/02/24 نگارش
دوشنبه 1402/02/25 املای فارسی
چهارشنبه 1402/02/27 مطالعات اجتماعی + پاسخ
شنبه 1402/02/30 ریاضی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 فارسی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 عربی + پاسخ 
شنبه 1402/03/13 پیامهای آسمان + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان زنجان خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ  
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سمنان خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان سیستان و بلوچستان خرداد 1402
دوشنبه 1402/02/18 قرآن + پاسخ
چهارشنبه 1402/02/20 ریاضی + پاسخ
شنبه 1402/02/23 مطالعات اجتماعی + پاسخ
یکشنبه 1402/02/24 املاء
دوشنبه 1402/02/25 پیامهای آسمان + پاسخ
چهارشنبه 1402/02/27 عربی + پاسخ
پنجشنبه 1402/02/28 نگارش
شنبه 1402/02/30 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 زبان انگلیسی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 فارسی + پاسخ
پنجشنبه 1402/03/04 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم شهر تهران خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم شهرستان‌های استان تهران خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان فارس خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
سه شنبه 1402/03/02 ریاضی + پاسخ
پنجشنبه 1402/03/04 عربی + پاسخ
یکشنبه 1402/03/07 مطالعات اجتماعی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/09 املاء
پنجشنبه 1402/03/11 علوم تجربی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/16 زبان انگلیسی + پاسخ
پنجشنبه 1402/03/18 آمادگی دفاعی
یکشنبه 1402/03/21 فارسی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/23 پیامهای آسمانی + پاسخ
پنجشنبه 1402/03/25 نگارش
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قزوین خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان قم خرداد 1402
دوشنبه 1402/03/01 قرآن + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 مطالعات اجتماعی +پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه  1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 زبان انگلیسی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/16 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
یکشنبه 1402/03/21 نگارش
سه شنبه 1402/03/23 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کردستان خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/16 نگارش
چهارشنبه 1402/03/17 املاء
پنجشنبه 1402/03/18 آمادگی دفاعی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمان خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
پنجشنبه 1402/03/04 املای فارسی
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/16 نگارش
چهارشنبه 1402/03/17 پیامهای آسمانی + پاسخ
پنجشنبه 1402/03/18 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کرمانشاه خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان کهگیلویه و بویراحمد خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گلستان خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/16 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
یکشنبه 1402/03/21 نگارش
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان گیلان خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان لرستان خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مازندران خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان مرکزی خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان هرمزگان خرداد 1402
چهارشنبه 1402/02/20 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/02/23 ریاضی +پاسخ
دوشنبه 1402/02/25 پیام‌های آسمان + پاسخ
چهارشنبه 1402/02/27 زبان عربی + پاسخ
شنبه 1402/02/30 علوم تجربی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 نگارش
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 مطالعات اجتماعی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/08 قرآن + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 آمادگی دفاعی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 املای فارسی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان همدان خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 قرآن + پاسخ
دوشنبه 1402/03/01 مطالعات اجتماعی +پاسخ
چهارشنبه 1402/03/03 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی
دوشنبه 1402/03/08 عربی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/10 فارسی + پاسخ
شنبه 1402/03/13 ریاضی + پاسخ
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
شنبه 1402/03/20 پیامهای آسمانی + پاسخ
دوشنبه 1402/03/22 نگارش
چهارشنبه 1402/03/24 آمادگی دفاعی
برنامه امتحانات نهایی پایه نهم استان یزد خرداد 1402
شنبه 1402/02/30 پیامهای آسمانی + پاسخ
یکشنبه 1402/02/31 نگارش
سه شنبه 1402/03/02 ریاضی
پنجشنبه 1402/03/04 زبان انگلیسی + پاسخ
شنبه 1402/03/06 علوم تجربی + پاسخ
یکشنبه 1402/03/07 قرآن
سه شنبه 1402/03/09 مطالعات اجتماعی +پاسخ
پنجشنبه 1402/03/11 عربی + پاسخ
سه شنبه 1402/03/16 آمادگی دفاعی
چهارشنبه 1402/03/17 املای فارسی
پنجشنبه 1402/03/18 فارسی + پاسخ
آزمون ورودی مدارس نمونه دولتی و تیز هوشان ویژه دانش آموزان نهم به دهم
جمعه 1402/04/02 آزمون ورودی تیزهوشان
جمعه 1402/04/09 آزمون ورودی نمونه دولتی
برنامه سپهر دانش پژوهان برای آزمون های نمونه دولتی و تیز هوشان ویژه دانش آموزان نهم به دهم
پنجشنبه 1402/03/11 آزمون شبیه ساز تیزهوشان شماره 1
پنجشنبه 1402/03/18 آزمون شبیه ساز تیزهوشان شماره 2
پنجشنبه 1402/03/18 آزمون شبیه ساز نمونه دولتی شماره 1
پنجشنبه 1402/03/25 آزمون شبیه ساز تیزهوشان شماره 3
پنجشنبه 1402/03/25 آزمون شبیه ساز نمونه دولتی شماره 2
جمعه 1402/03/26 آزمون استعداد یابی و هدایت تحصیلی (انتخاب رشته)
چهارشنبه 1402/03/31 آزمون شبیه ساز تیزهوشان شماره 4
چهارشنبه 1402/03/31 آزمون شبیه ساز نمونه دولتی شماره 3
چهارشنبه 1402/04/07 آزمون شبیه ساز نمونه دولتی شماره 4
تهیه کننده: جواد احمدی شعار
آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی 1402 نهم به دهم امتحانات نهائی نهم 1402 تمام استانها
نظرات
ساغر 1402/3/14 22:09
اگه میشه حل تشریحی مسئله های علوم رو بزارید
shakila 1402/3/15 08:05
عالی ،بسیار متشکرم .
بردیا 1402/3/15 09:05
ویدئو های ریاضی عالی بودن دست شما درد نکنه
دانیال 1402/3/15 19:05
در مورد امتحان نمونه دولتی توضیح بیشتر بدید با نمونه سوالهای اگه میشه تست زنی هم کار کنید ممنون
بی نام 1402/3/16 21:20
سلام امتحانات شیفت عصر رو از کجا میشه گیر اورد ؟
دکتر 1402/3/17 15:07
سایت ۲۰ ویدیو ۲۰ کلاً همچی۲۰
دکتر امیری 1402/3/20 00:48
آزمون شبیه سازی تیزهوشان خوب استفاده کنید
امید سعیدی فر 1402/3/20 15:03
ممنون
پویا 1402/3/21 18:11
اگه میشه لطفا جواب علوم آذربایجان شرقی رو بزارید ممنون 🙏
امیر 1402/3/22 09:25
اگر میشه سوالات پیامها آسمانی استان فارس بزارید
محمد 1402/3/23 14:22
عالی
ملیکا 1402/3/24 09:40
سایت بسیار فوق العاده هستش و تمام امکانات داره
ناشناس 1402/3/24 11:28
لطفا زودتر پاسخنامه امتحان دفاعی شهر تهران رو بزاریددددد
سعید 1402/3/24 15:54
سوالات و پاسخنامه امتحانات شیفت عصر شهرستانهای تهران رو بفرستید لطفا
علی 1402/3/25 09:46
عالی و مفید
امیرعلی 1402/3/25 14:33
سلام. خواهش میکنم این امکان باشه که بتونم به آزمونهای شبیه ساز تیزهوشان دسترسی پیدا کنم. تشکر
امیرعلی 1402/3/25 14:35
خیلی عالی بود از نمونه سوالا استفاده کردم
امیرعلی 1402/3/25 14:36
چطور میتونم توی ازمونهای شبیه ساز شرکت کنم؟
مروارید 1402/3/25 14:53
اول پیش ثبت نام کن بعد برو تو خودآزمائی
امیرعلی 1402/3/25 14:59
ممنون از راهنماییتون
امیرعلی 1402/3/25 15:10
تشکراز راهنماییتون
امیرعلی 1402/3/25 15:11
آزمونهای قبلی چطورمیتونم استفاده کنم؟
محمد 1402/3/26 01:40
سلام
خیلی از زحمات شما ممنونم. اگر امکانش هست کلاس آنلاین رفع اشکال ریاضی برای آزمون ورودی تیزهوشان بگذارید.
ناشناس 1402/4/1 07:59
خیلی ممنون از شما بابت جواب
علی 1402/4/6 20:17
سلام اگه ممکنه دقیق توضیح بدید چکار کنم برام بیاره بالا آزمون شبیه ساز نمونه دولتی!
Maede 1402/4/12 16:35
چرا مطالعات زنجان پاسخنامه نداره
مجتبی 1402/4/18 18:57
با سلام وعرض ادب
بسیار عالی بود ممنون
فقط دروس وپاسخنامه غایبین مجاز رو برا اصفهان پیدا نکردم
حسین 1402/6/9 13:22
سلام. لطفا سوالات و پاسخنامه امتحانات شهریور رو هم قرار بدید
بردیا 1402/8/28 06:47
خیلی ممنونم ازتون سایت های دیگه همین ها رو پولی گذاشتن
واقعا تشکر میکنم از زحماتتون🙏🏵️❤️
بردیا 1402/8/28 06:50
اگه لطف کنین نوبت دوم عصر هم اگه هست بزارین ممنون میشم

🔴همچنین پیش نوبت های اول و دوم که استانی برگزار میشه با توجه به اینکه تقریبا ده روز دیگه شروع میشن🔴❤️🙏
ژیلا 1402/9/13 13:03
لطفا امتحان استانی خوزستان علوم تایم صبح رو بزارید خیلی احتیاج دارم تروخداااااااااا 🤧🤧😔😔🙏🏻🙏🏻🙏🏻
سید علی 1402/9/24 23:58
سلام سوالات شهریورماه 1402 ریاضی نهم استان ها و غایبین موجه را بگذارد ممنون
رضا 1402/10/10 08:48
میشه تمام سوالات پایه نهم استان آذربایجان غربی ارومیه منطقه ناحیه ۱۴۰۲/۱۰ بزارید
یاسی 1402/10/17 18:20
میشه دهم هم بزارین?
عالی بودن
. 1402/10/26 16:28
بالا نمیاد!!
علی 1402/12/12 07:53
سلام کی سوالات استانی نهم ۱۴۰۳ رو میزارید

پاسخ سپهر: سلام، بزودی
رضا 1402/12/13 13:39
زمان دقیق انتشار سوالات نهم ۱۴۰۳ کی است ؟
علی 1403/1/4 11:57
عالیهههههه🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
واقعا عالی بود مرسی
عرض خسته نباشید خدمت شما
ناشناس 1403/1/10 14:24
ممنون
عالی بود🤩
ناشناس 1403/1/11 15:01
چرا نیسسسسس ای خدااا
محمد 1403/1/24 13:44
میشه نمونه سوالات سال جدید رو بزارید
سوالات ۱۴۰۳ 1403/1/26 18:41
ممنون
آراد 1403/1/28 19:19
عالی
sajad 1403/1/29 16:15
حاجی بد نبود یه نگاهی بهش انداختم😂🐣
طاها غریبی 1403/2/9 07:26
لطف کنین برنامه نهم آذربایجان شرقی رو بذارین
چکاوک 1403/2/11 20:23
لطفا یاسوج بزارین
ضحا 1403/2/13 11:23
چرا نمونه سوالات استان تهران نیست
.. 1403/2/14 07:05
عالی بود واقعا ممنون
•••• 1403/2/14 20:05
سلام ببخشید
قبل از شروع امتحان سوالاتو میزارین یا بعد از پایان امتحانا؟
حسین زاد 1403/2/15 15:38
سلام سوالات امتحان نهایی ۱۴۰۳ رو میزارید
نظر شما:


اطلاعیه دبیرستان سپهر
به اطلاع کیشوندان محترم می رساند که دبیرستان پسرانه غیر دولتی سپهر کیش در مقطع متوسطه دوم برای سال تحصیلی 1401-1400 و کلاسهای تابستانی 1400 شروع به ثبت نام کرده است. لذا از کلیه دانش آموزانی که پایه نهم، دهم یا یازدهم را به پایان رسانیده اند و علاقمند باشند در محیطی جذاب و علمی مشغول به تحصیل باشند دعوت بعمل می آید تا برنامه های آموزشی این دبیرستان را ملاحظه کنند. برای آگاهی بیشتراز شرایط ثبت نام و برنامه های دبیرستان سپهر کلید زیر را انتخاب نمائید.